Lunds universitet, Medicinska fakulteten

GAD

Samlade värden

Här redovisas GAD värden för de i studien ställda diagnoserna.

Klicka på bilderna för större och tydligare grafer.

Median, interkvartilavstånd och min/max (ELISA)
Median, interkvartilavstånd och min/max (ELISA)
Median och interkvartilavstånd (ELISA)
Median och interkvartilavstånd (ELISA)
Median och min/max (ELISA)
Median och min/max (ELISA)

Senast uppdaterad: 2022-12-12
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)