LUDC

Patienter i ANDIS

Printerfriendly version

To the original page

Uppdateringar

All statistik som redovisas uppdateras för närvarande en gång per dygn, direkt från ANDIS-systemet.

Aktuell fördelning

Procentuell fördelning Män / Kvinnor registrerade i ANDIS (inklusive barn)
Procent Män / Kvinnor registrerade (inklusive barn)

Åldersgrupper i studien

Åldersfördelningen för samtliga deltagare i studien
Män och kvinnor
Åldersfördelningen för manliga deltagare i studien
Enbart män
Åldersfördelningen för kvinnliga deltagare i studien
Enbart kvinnor

Senast uppdaterad: 2022-12-12
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)