Lunds universitet, Medicinska fakulteten

LADA - Latent Autoimmune Diabetes in the Adult

LADA drabbar framförallt individer över 35 års ålder som har GAD65A. Patienter med LADA är vanligt inte insulinberoende inom 6 månader efter diagnosen.

Förstahandsbehandling vid LADA är insulin. Däremot, vid övervikt, bukfetma och problem med höga fastevärden kan man överväga tillägg av metformin. Sulfonureider och metiglinider (Novonorm, Starlix) bör undvikas.

Senast uppdaterad: 2009-05-20
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)