Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Senkomplikationer

De flesta patienter med olika typer av diabetes drabbas ofta av senkomplikationer i form av retinopati som kan leda till blindhet. Ungefär 30-40% drabbas av diabetesnefropati (diabetisk njursjukdom) som är en vanlig orsak till njurtransplantationer. De perifera nerverna i ben och armar (diabetesneuropati) kan också drabbas vilket kan leda till nedsatt känsel i ben och fötter och som kan ge upphov till amputationer. Det finns ett tydligt samband mellan blodglukos och diabetesduration och progressionen av dessa komplikationer.

Senast uppdaterad: 2009-06-02
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)