Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes är en heterogen grupp där patogenesen ofta är oklar. Typ 2 diabetes karakteriseras av en otillräcklig förmåga att insöndra insulin i takt med ökad insulinresistens i lever, fettvävnad och muskler.

Orsaken till typ 2 diabetes är sannolikt en interaktion mellan riskgener och miljöfaktorer. Familjär anhopning av typ 2 diabetes talar för att genetiska faktorer kan spela en avgörande roll. Vanligt förkommande genetiska variationer i TCF7L2,KCNJ11, PPARG m fl. gener har associerats med typ 2 diabetes. Andra predisponerande faktorer för typ 2 diabetes är t.ex. övervikt och nedsatt fysisk aktivitet. Det metabola syndromet (bukfetma, höga triglyceridvärden och/eller låga HDL-kolesterol, hypertoni och mikroalbuminuri) tillkommer ofta hos patienter med typ 2 diabetes.

Behandlingen består i första hand att försöka stimulera till fysisk aktivitet, ändrade kostvanor och viktnedgång. Vid typ 2 diabetes hos patienter med obesitas är metformin förstahandsval. Därutöver används sulfonureider, metiglinider (Novonorm, Starlix), Glitazoner eller insulin. Andra patienter med typ 2 diabetes som har normalvikt kan i första hand behandlas med sulfonureider, metiglinider (Novonorm, Starlix) eller insulin.

Senast uppdaterad: 2013-05-27
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)