Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Kontakt

Leif Groop, professor, överläkare
Huvudansvarig [Principal Investigator]
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 91, plan 12
205 02 Malmö
Tel: 040 391202
Email: Leif.Groop@remove-this-part.med.lu.se

Anders Rosengren, PhD
Projektledare, medicinskt ansvarig
Email: Anders.Rosengren@remove-this-part.med.lu.se

Mozhgan Dorkhan, PhD
Strategiska frågor
Email: Mozhgan.Dorkhan@remove-this-part.med.lu.se

Ulrika Blom-Nilsson
Administratör, webansvarig (innehåll)
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 91, plan 12
205 02 Malmö
Tel: 040 391201
Email: Ulrika.Blom-Nilsson@remove-this-part.med.lu.se

Nael Shaat, PhD, läkare
Ansvarig för laboratorieanalyser
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
SKånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 91, plan 12
205 02 Malmö
Tel: 040 391214
Email: Nael.Shaat@remove-this-part.med.lu.se

Ylva Wessman
Diabetessjuksköterska
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, Endokrinologiska Kliniken, Jan Waldenströms gata 15, plan 5
205 02 Malmö
Tel: 040 333216 / 332331
Email: Ylva.Wessman@remove-this-part.skane.se

Johan Hultman
Systemansvarig
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 60, plan 13
20502 Malmö
Tel: 040 391227
Email: Johan.Hultman@remove-this-part.med.lu.se

Mattias Borell
Webansvarig (teknik)
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 60, plan 13
205 02 Malmö
Tel: 040 391227
Email: Mattias.Borell@remove-this-part.med.lu.se

Christina Rosborn, Biomedical Assistant
Ansvarig för registreringen av patienter och laboratorieanalyser
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, Wallenberg laboratoriet, ingång 46, plan 2
205 02 Malmö
Tel: 040 331224
Email: Christina.Rosborn@remove-this-part.med.lu.se

Malin Neptin, Biomedical Assistant (föräldraledig)
Ansvarig för laboratorieanalyser
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingång 72, hus 91, plan 12
205 02 Malmö
Tel: 040 391216
Email: Malin.Neptin@remove-this-part.med.lu.se

Gabriella Gremsperger, Biomedical Assistant
Ansvarig för laboratorieanalyser
Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi
Skånes Universitetssjukhus Malmö, CRC, ingån 72, hus 91, plan 12
205 02  Malmö
Tel: 040-391216
Email: Gabriella.Gremsperger@remove-this-part.med.lu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-08
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)