LUDC

ANDIS - Alla Nya Diabetiker I Skåne

Printerfriendly version

To the original page

Webbplatsen är under rekonstruktion och kommer att vara uppdaterad inom kort. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter i samband med detta. (2022-02-04)

ANDIS är ett regionalt forskningsprojekt med målsättning från 2008 registrera alla nya fall av diabetes i Skåne. Genom att göra det hoppas man på att bättre kunna diagnostisera och behandla olika typer av diabetes.

Bakgrund

Prevalens av diabetes i subgrupper inom studien (inklusive barn)
Prevalens av diabetestyper inom studien, inklusive barn (klicka för större bild)

Diabetes utgör den snabbast ökande sjukdomen i världen och även om den officiella siffran i Sverige anger att bara ca 3-4 % av befolkningen har diabetes är den verkliga siffran sannolikt mycket högre. Två nya delvis opublicerade nordiska undersökningar visar på en förekomst mellan 6-15% i åldern 45-75 år när en representativ del av befolkning screenats med glukosbelastning. Tyvärr finns det inga aktuella siffror från Skåne, men i den sk. Malmö Förebyggande Medicin (MFM) undersökningen där drygt 13,000 män och ca 6,000 kvinnor (ålder > 45 år) genomgick en oral glukosbelastning på 70-talet hade 2.8% av männen och 5.8% av kvinnorna diabetes. I en återundersökning av 13,000 personer från MFM undersökningen hade 11.9% diabetes. Sannolikt är siffran högre än så eftersom studien begränsades till personer av svenskt ursprung. Flera mindre undersökningar visar att diabetesförekomsten hos invandrargrupperna är 2-3 gånger högre än hos svenskar. Således är det sannolikt att det finns minst 80-100,000 diabetiker i Skåne med ett befolkningsunderlag på 1,2 miljoner och att den årliga incidensen av nya fall i alla åldrar kan vara ca 4000.

Tyvärr är samhället dåligt rustat att möta denna diabetesepidemi. Vi känner dåligt till orsakerna till diabetes, vilka undergrupper som finns och hur de svarar på behandling, hur benägna de är att utveckla senkomplikationer m.m. Nya mediciner har introducerats, men än så länge har ingen behandling lyckats bryta den uppåtgående trenden i HbA1c som karakteriserar alla typ 2 diabetiker.

Ett problem är att det finns dåliga hjälpmedel för att följa sjukdomsförloppet och identifiera orsaker till skeenden. Det Nationella Diabetesregistret (NDR) utgör ett utmärkt hjälpmedel att registrera, följa sjukdomsförlopp samt komplikationsutveckling men ger föga information om orsaker och samband och bygger på den kunskap som idag finns. ANDIS utgör inte bara ett regionalt komplement till NDR med målsättning att också ge svar på dessa frågor, men är också internationellt en unik satsning med målsättning att för första gången någonsin beskriva spektrum av diabetiska undergrupper och deras inflytande på sjukdomsförlopp, val av behandling och prognos.

Bild över ANDIS-patienter geografiskt.

Länkar

Patientinformation

Data-ansökan

Har Du ett projekt där du behöver data från ANDIS registret, finns här ett ansökningsformulär, som du måste fylla i och skicka in för godkännande.

Nyhetsbrev

Organisation

Pågående studier

Finansiering

ANDIS utgör en viktig del av infrastrukturen för LUDC (Lund University Diabetes Centre) och kommer åtminstone det första året att delfinansieras med VR-Linné anslag. Dessutom finns ALF medel avsatta för projektet (L Groop). Långsiktigt är det önskvärt att öronmärkta ALF-medel kan sökas och användas för projektet.

Senast uppdaterad: 2022-12-12
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)