Allmän information om nya studier

För nya studier, vänliga skicka in två versioner av ansökan till ledningsgruppen: en vetenskaplig samt en populärvetenskaplig som sänds vidare till Andis styrgrupp. Båda ansökningarna kan skickas till Ulrika Blom-NIlsson på ulrika.blom-nilsson@remove-this-part.med.lu.se

Senast uppdaterad: 2013-03-25
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)