Lunds universitet, Medicinska fakulteten

ANDIS ledningsgrupp

Leif Groop, huvudansvarig, Principal Investigator
Kontaktuppgifter:
Tfn: 040-391202
E-mail Leif.Groop@remove-this-part.med.lu.se

Anders Rosengren, projektledare, medicinskt ansvarig
Kontaktuppgifter:
Anders.rosengren@remove-this-part.med.lu.se

Louise Bennet, Representant primärvården Malmö
Kontaktuppgifter:
Tfn: 070-2145264
E-mail Louise.Bennet@remove-this-part.med.lu.se

Ulrika Blom-Nilsson, administratör, webb-ansvarig innehåll
Kontaktuppgifter:
Tfn 040-391201
E-mail Ulrika.Blom-Nilsson@remove-this-part.med.lu.se

Annelie Carlsson, representant SUS Lund, barnkliniken
Kontaktuppgifter:
Tfn 046-178228
E-mail Annelie.Carlsson@remove-this-part.med.lu.se

Johan Hultman, systemansvarig
Kontaktuppgifter:
Tfn 040-391227
E-mail Johan.Hultman@remove-this-part.med.lu.se

ÅsaLinda Lethagen, representant privata vårdgivare
Kontaktuppgifter:
E-mail AsaLinda.Lethagen@remove-this-part.med.lu.se

Valeriya Lyssenko
Kontaktuppgifter:
Tfn 040-391214
E-mail Valeri.Lyssenko@remove-this-part.med.lu.se

Malin Neptin, DNA-ansvarig
Kontaktuppgifer:
Tfn 040-391216
E-mail Malin.Neptin@remove-this-part.med.lu.se

Christina Rosborn, ansvarig för registrering av patienter samt lab.analyser
Kontaktuppgifter:
Tfn 040-331224
E-mail Christina.Rosborn@remove-this-part.med.lu.se

Ylva Wessman, kontakt med primärvården
Kontaktuppgifter:
Tfn 040-333216
E-mail Ylva.Wessman@remove-this-part.skane.se

Nils-Eric Sahlin, Lunds universitet, Enheten för medicinsk etik

Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet, Hälsoekonomi
Ulf Malmqvist

Emma Ahlqvist
Kontaktuppgifter:Tfn 040-391214
E-mail: emma.ahlqvist@remove-this-part.med.lu.se

Senast uppdaterad: 2017-03-09
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)