LUDC

ESTRID

Printerfriendly version

To the original page

Epidemiologisk studie av riskfaktorer för LADA och typ 2 diabetes

Bakgrund

Det har visat sig att många vuxna, med vad som tidigare skulle ha klassificerats som typ 2 diabetes, bär på anti-kroppar mot de insulinproducerande cellerna och därmed har en diabetesform som liknar typ 1 diabetes. Den har fått namnet LADA (latent autoimmune diabetes in adults) och utgör hela 8 % av den totala diabetesförekomsten i ANDIS. Trots att sjukdomen är vanlig är orsakerna till LADA till stor del okända. För att studera hur levnadsvanor och ärftlighet påverkar risken för LADA jämfört med typ 2 diabetes planerar vi en undersökning kallad ESTRID. Vår förhoppning är att vi genom att identifiera miljöfaktorer och levnadsvanor som predisponerar för autoimmun diabetes kan bidra till att öka möjligheterna att förebygga både LADA och typ 1 diabetes.

Genomförande

I ESTRID-studien kommer personer som nyligen insjuknat i diabetes och finns med i ANDIS-registret samt ett antal slumpvis utvalda kontrollpersoner utan diabetes att kontaktas. Alla som deltar i studien får besvara ett frågeformulär med frågor om ärftlighet och levnadsvanor. Datainsamlingen kommer att pågå mellan 2010 och 2012 och sammantaget hoppas vi kunna inkludera information från drygt 1000 personer med diabetes och mer än dubbelt så många kontrollpersoner.

Ansvariga

Docent Sofia Carlsson, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Dr Mozhgan Dorkhan, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet

Professor Leif Groop, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet

Information

För ytterligare information, vänligen se ESTRIDs hemsida.

Senast uppdaterad: 2010-08-31
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)