LUDC

Komplement-studien

Printerfriendly version

To the original page

Hypotes

En störning i balansen mellan aktivering och hämning av det s.k. komplementsystemet i de pankreatiska öarna kan bidra till uppkomsten av diabetes.

Genomförande

Komplementfaktorer är en viktig del av del medfödda immunförsvaret. Hittills har de satts i samband med autoimmuna reaktioner som t.ex. utveckling av typ 1-diabetes, men vi har nyligen gjort ett antal observationer som stöder idén att de även bildas i normala pankreatiska öar och påverkar frisättning av t.ex. insulin.
Därför vill vi ta reda på om komplementfaktorer även kan bidra till uppkomst av typ 2-diabetes.
Denna möjlighet undersöker vi genom att mäta halterna av komplementfaktorer i blodet hos individer som nyligen fått typ 2-diabetes.

Ansvariga

Professor Anna Blom, Institutionen för Laboratoriemedicin, Malmö och

Professor Erik Renström, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö.

Senast uppdaterad: 2010-02-16
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)