LUDC

MEDIM

Printerfriendly version

To the original page

Louise Bennet, distriktsläkare och forskare vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds Universitet, leder MEDIM-studien som kartlägger och identifierar riskfaktorer till utvecklandet av förstadier till diabetes och diabetes hos vuxna irakier och svenskar i Malmö.

Genomförande

MEDIM är en akronym för "betydelsen av Migration & Etnicitet för Diabetsutvecklingen I Malmö". I studien vänder man sig till vuxna (30-75 år) iraker och svenskar i Malmö. De inbjuds till en hälsoundersökning med glukosbelastning i syfte att identifiera individer med förstadier till diabetes och som därmed har en hög risk att utveckla diabetes inom de närmsta åren. Nya fall av diabetes som upptäcks i samband med hälsoundersökningen inkluderas även i ANDIS-studien.

I nästa steg planeras att utarbeta livsstilsprogram som genom en interventionsstudie riktade till högriskindivider för typ 2 diabetes testas i syfte att studera om man genom dessa program kan minska deras risk att insjukna i diabetes. Dessa program har som målsättning att vara utarbetade så att de kan användas i primärvårdens kliniska vardag som ett hjälpmedel för sjukvårdspersonal att aktivt kunna stötta högriskindivider att förändra sina levnadsvanor och därmed minska deras risk att framöver insjukna i typ 2 diabetes.

Ansvarig

Louise Bennet, Distriktsläkare, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet, Malmö.

Senast uppdaterad: 2011-09-26
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)