LUDC

SMARTEST-studien

Printerfriendly version

To the original page

SGLT2 inhibitor or Metformin As standaRd Treatment in Early Stage Type 2 diabetes
EudraCT-nr 2019-001046-17

I studien som nu genomförs i hela Sverige undersöks hur en modern diabetesbehandling ska se ut för att på bästa sätt minska risken för diabeteskomplikationer och tidig död. Studien vänder sig till dig som:

  • Är över 18 år och drabbats av typ 2-diabetes
  • Använder högst ett diabetesläkemedel per dag
  • Inte har eller har haft hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller njursvikt
  • Är registrerad i Nationella DiabetesRegistret

Deltagande innebär ett besök på Kliniska Prövningsenheten SUS Lund eller på Kliniska Forskningsenheten SUS i Malmö, för samtal, undersökning och lottning till behandling med ett av de två läkemedel vi jämför (metformin eller forxiga), som tillägg till basbehandling med kost och motion.

Uppföljning sker därefter enligt sedvanlig vård på din vårdcentral. Läkemedelsbehandlingen är kostnadsfri under de 4 år studien pågår.

Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information, mejla smartest.sus.lund@remove-this-part.skane.se eller ring till forskningssköterska Jessica Johnsson, Kliniska Prövningsenheten SUS Lund: 046-175804

Studien utgår från Uppsala Universitet och är ett samarbete mellan universitet och landsting i hela Sverige. Koordinator och prövare för studien i Region Skåne är Louise Bennet, distriktsläkare och docent i allmänmedicin Lunds Universitet,

Studien sponsras av Vetenskaprsådet, Vinnova och ALF.

 

Senast uppdaterad: 2021-11-30
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)