LUDC

Yohimbin-studien

Printerfriendly version

To the original page

Yohimbinbehandling vid typ 2-diabetes

Orsakerna till typ 2-diabetes är fortfarande till stora dela okända. Denna brist på kunskap gör att dagens diabetesbehandling inte angriper de bakomliggande sjukdomsmekanismerna utan endast slår blint mot det höga blodsockret.
Vi och forskarkollegor vid Lunds Universitet har nylgien upptäckt den första sjukdomsmekanismen för typ 2-diabetes. En särskild genvariant som finns hos 40% av diabetikerna för att de insulinproducerande cellerna blir känsligare för stresshormoner (adrenalin) och utsöndrar mindre insulin, vilket kan leda till typ 2-diabetes. Detta är långt ifrån enda orsaken till typ 2-diabetes men vad som är unikt är att det redan finns läkemedel som skulle kunna angripa sjukdomsmekansimen. Detta läkemedel (yohimbin) har använts kliniskt mot bl.a. potensproblem under många år men inte tidigare mot typ 2-diabetes. Studien utgör det första försöket någonsin att specifikt behandla en bakomliggande sjukdomsmekanism vid typ 2-diabetes och kan därför potentiellt få stor betydelse för framtida skräddarsydd patientbehandling.

Patienter kommer att rekryteras från ANDIS-studien där hälften av de rekryterade patienterna bär på den nyligen upptäckta genetiska varianten medan hälften saknar den. Det finns sannolikt ett stort antal riskgener för
typ 2-diabetes och att ha just denna variant innebär vad vi vet i dag inte sämre sjukdomsprognos. Däremot vill vi nu se om dessa patienter kan dra nytta av yohimbinbehandling.

Inkluderade patienter kommer därefter att kallas till tre besök. Patienterna från yohimbintabletter i olika doser och vid ett slumpmässigt tillfälle också tablett utan verksam substans (placebo). En timme efter tablettintag görs en sockerbelastning då insulin och blodsocker mäts. På detta sätt ser vi om yohimbin påverkar blodsockerkontrollen.

Om vi får positiva resultat från denna första fas kommer vi att genomföra en ytterligare fas med flerdagarsbehandling med yohimbin.

Om yohimbin visar sig effektivt hos bärarna av riskgenen kan detta på sikt ge förbättrad diabetesbehandling. Studien är också principiellt viktig för att motivera framtida studier med skräddarsydd läkemedelsbehandling hos diabetespatienter.

 

För mer information, vänligen kontakta Anders Rosengren, Anders.Rosengren@remove-this-part.med.lu.se

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)