LUDC

Projektbeskrivning

Printerfriendly version

To the original page

Webbplatsen är under rekonstruktion och kommer att vara uppdaterad inom kort. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter i samband med detta. (2022-02-04)

Målsättning

Att registrera alla nya fall av diabetes i Skåne för att:

Studiedesign

Studien omfattar samtliga vårdcentraler och sjukhus i Skåne. Alla nya diabetiker i Skåne (eller deras föräldrar om under 18 år) tillfrågas om de vill delta i studien och ger tillstånd till att:

  1. Analys sker av DNA (klassificering av diabetestyp), bestämning av GAD antikroppar (tecken på autoimmunitet), C-peptid (mått på insulinsekretion) samt ytterligare sparas ett serumrör för eventuell senare analys. Biobanken förvaras vid CRC i Malmö.
  2. Uppgifter om deras sjukdom årligen får inhämtas från det Nationella Diabetes Registret. För patienter som inte registreras i det Nationella Diabetesregistret kan en direkt registrering i ANDIS ske.
    Under år 2007-2008 kommer samtliga diabetiker under 18 att registreras med identisk provtagning (och analys i Malmö) inom det nationella BDD projektet (Bättre Diabetes Diagnos). Således behöver dessa patienter inte lämna något särskilt prov under den här perioden. Eftersom samtliga nya diabetiker i åldern 18-35 år tillsvidare registreras inom det nationella DISS projektet (Diabetes Incidence Study in Sweden) med provanalys i Malmö, kommer ANDIS initialt att begränsas till nya (inom ett år efter diagnos) diabetiker med debut efter 35 års ålder.

Prover

  1. Patienten ger sitt tillstånd att delta i studien. Patientens skriftliga medgivande förvaras hos vårdgivaren.
  2. Blodprov tas för analys enl separat anvisning och sänds till Klinisk Kemi, Universitetssjukhuset SUS i Malmö, 20502 Malmö med speciell remiss.
  3. Patienten registreras av vårdgivaren på ett webb-baserat kort formulär i ANDIS databasen. Det kommer också att finnas möjlighet att göra denna registrering på papper om så önskas.
  4. Tidpunkt för diagnos, behandling, längd och vikt, hereditet, förekomst av tidigare graviditetsdiabetes och födelseland registreras.
    Remitterande mottagning får svar på proverna för C-peptid och GAD antikroppar så fort som möjligt. Dessutom inom två månader får behandlade läkare ett initialt förslag till klassificering av patientens diabetestyp baserat på analyserna.

Databehandling

All data förvaras i ett dataregister på CRC i Malmö. Registrering av patienter påbörjades i mindre skala januari 2008.

Kvalitetsmål


Senast uppdaterad: 2022-04-20
Webbansvarig:  Redaktionen


ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)