ANDIS - ett steg mot individualiserad medicin

ANDIS (Alla Nya Diabetiker i Skåne) är ett regionalt forskningsprojekt kring diabetessjukomens natur. Nyinsjumnade indivier i alla åldrar i Region Kåne har registrerats med start 2008. I dag (oktober 2012) är fler än 6 500 individer registrerade.

För att läsa hela artikeln som publicerades i tidsskriften Vaskulär medicin 2012 Vol 28 (Nr 4), vänligen se här.

Senast uppdaterad: 2013-02-05
Webbansvarig:  Redaktionen

ANDIS projektet, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)